NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG

TUYÊN NGÔN THƯƠNG HIỆU

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Tầm nhìn: Lấy phương châm “Tầm nhìn toàn cầu – hành động thiết thực” và “Càng nhìn xa – càng hiệu quả” để giải quyết  vấn đề phức tạp bằng phương pháp đơn giản.

Kết nối mọi người bằng lực hấp dẫn như thế giới được tạo ra bởi lực hấp dẫn, trở thành mắt xích trong chuỗi liên kết các thương hiệu hàng đầu trên thế giới.

Sứ mệnh: KVG đem tới

Moitruonglamviec

Cộng đồng

Phát triển bền vững, tiện nghi cho cuộc sống, chắc chắn cho tương lai

Giatridaoduc

Môi trường làm việc

Năng động, sáng tạo, tự chủ

Hanhdong

Khách hàng

Dịch vụ tư vấn chất lượng hiệu quả

VĂN HÓA

Giatridaoduc

Cộng đồng

Phát triển bền vững, tiện nghi cho cuộc sống, chắc chắn cho tương lai

Hanhdong

Môi trường làm việc

Năng động, sáng tạo, tự chủ

Moitruonglamviec

Khách hàng

Dịch vụ tư vấn chất lượng hiệu quả

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

Giatridaoduc

XÂY DỰNG TÍNH CÁCH LÀM VIỆC

• Tâm: Tận tâm, trách nhiệm, đoàn kết
• Đức: Chính trực, trung thực, uy tín
• Trí: Tìm tòi, sáng tạo, tiên phong
• Khiêm: Cầu thị, học hỏi, khiêm tốn
Hanhdong

GIÁ TRỊ NỀN TẢNG & GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU

• Trọng tín – Niềm tin – Đoàn kết – Tôn trọng
• Sáng tạo, năng động – Chất lượng, giá trị
• Chuyên nghiệp, chuyên sâu – Hợp tác, đào tạo

Moitruonglamviec

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

• Tôi tư duy là tôi tồn tại: Xem thêm

• Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh: Xem thêm
• Đoàn kết là sức mạnh: Xem thêm
• Chia sẻ để lớn mạnh: Xem thêm