Tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Nền tảng tư tưởng

Tầm nhìn và sứ mệnh

Văn hóa

Triết lý hoạt động

 

TUYÊN NGÔN THƯƠNG HIỆU

 

Logo có hai màu chủ đạo vàng và xanh. Màu vàng biểu hiện cho sự chú ý, vui vẻ, tràn đầy năng lượng, hạnh phúc, hy vọng, vui tươi và ấm áp. Màu xanh biểu hiện cho sự bình tĩnh, hòa bình, tính tin cậy, sự mới mẻ, bình yên, thanh thản, trách nhiệm, và sự tĩnh lặng.

Slogan của công ty là ” Kiến tạo niềm tin” thế hiện tinh thần của công ty, phương châm, tôn chỉ hoạt động của công ty là kiến tạo niềm tin vững chắc cho khách hàng bằng các sản phẩm dịch vụ tốt nhất của mình.

 

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

 

Tầm nhìn: Lấy phương châm “Tầm nhìn toàn cầu – hành động thiết thực” và “Càng nhìn xa – càng hiệu quả” để giải quyết  vấn đề phức tạp bằng phương pháp đơn giản.

Kết nối mọi người bằng lực hấp dẫn như thế giới được tạo ra bởi lực hấp dẫn, trở thành mắt xích trong chuỗi liên kết các thương hiệu hàng đầu trên thế giới.

Sứ mệnh: KVG đem tới

 

Cộng đồng

Phát triển bền vững, tiện nghi cho cuộc sống, chắc chắn cho tương lai

 

Môi trường làm việc

Năng động, sáng tạo, tự chủ

 

Khách hàng

Dịch vụ tư vấn chất lượng hiệu quả

 

VĂN HÓA

 

Cộng đồng

Phát triển bền vững, tiện nghi cho cuộc sống, chắc chắn cho tương lai

 

Môi trường làm việc

Năng động, sáng tạo, tự chủ

 

Khách hàng

Dịch vụ tư vấn chất lượng hiệu quả

 

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

 

XÂY DỰNG TÍNH CÁCH LÀM VIỆC

• Tâm: Tận tâm, trách nhiệm, đoàn kết
• Đức: Chính trực, trung thực, uy tín
• Trí: Tìm tòi, sáng tạo, tiên phong
• Khiêm: Cầu thị, học hỏi, khiêm tốn

 

GIÁ TRỊ NỀN TẢNG & GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU

• Trọng tín – Niềm tin – Đoàn kết – Tôn trọng
• Sáng tạo, năng động – Chất lượng, giá trị
• Chuyên nghiệp, chuyên sâu – Hợp tác, đào tạo

 

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

• Tôi tư duy là tôi tồn tại: Xem thêm

• Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh: Xem thêm
• Đoàn kết là sức mạnh: Xem thêm
• Chia sẻ để lớn mạnh: Xem thêm